ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ, Ματθαίος. Ποιος είναι ο άρχοντας του Αορτικού Δακτυλιδιού?. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 5, p. 265-270, july 2020. Available at: <http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/331>. Date accessed: 19 apr. 2021.