Παναγιώτου, . (2020). Ποιος είναι ο άρχοντας του Αορτικού Δακτυλιδιού?. Hellenicjcardiol, 60(5), 265-270. Retrieved from http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/331