Παναγιώτου, Ματθαίος. " Ποιος είναι ο άρχοντας του Αορτικού Δακτυλιδιού?." hellenicjcardiol [Online], 60.5 (2019): 265-270. Web. 19 Apr. 2021