Παναγιώτου, Ματθαίος. " Ποιος είναι ο άρχοντας του Αορτικού Δακτυλιδιού?" hellenicjcardiol [Online], Volume 60 Number 5 (14 July 2020)