ΜΠΊΣΜΠΟΣ, Δημήτριος; ΚΕΤΊΚΟΓΛΟΥ, Δημήτριος. Λειτουργική Ανεπάρκεια Τριγλώχινας. Νεότερα Δεδομένα. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 6, p. 418-430, feb. 2021. Available at: <http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/348>. Date accessed: 11 may 2021.