Μπίσμπος, ., & Κετίκογλου, . (2021). Λειτουργική Ανεπάρκεια Τριγλώχινας. Νεότερα Δεδομένα. Hellenicjcardiol, 61(6), 418-430. Retrieved from http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/348