Μπίσμπος, ., & Κετίκογλου, . 2021 Feb 25. Λειτουργική Ανεπάρκεια Τριγλώχινας. Νεότερα Δεδομένα. hellenicjcardiol. [Online] 61:6