Μπίσμπος, Δημήτριος, & Δημήτριος Κετίκογλου. " Λειτουργική Ανεπάρκεια Τριγλώχινας. Νεότερα Δεδομένα." hellenicjcardiol [Online], 61.6 (2020): 418-430. Web. 11 May. 2021