Μπίσμπος, Δημήτριος, AND Κετίκογλου, Δημήτριος. " Λειτουργική Ανεπάρκεια Τριγλώχινας. Νεότερα Δεδομένα" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 6 (25 February 2021)