ΣΦΑΙΡΌΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος et al. Ενδείξεις Τοποθέτησης Εμφυτεύσιμων Καρδιομετατροπέων-Απινιδιστών: Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 6, p. 387-417, feb. 2021. Available at: <http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/349>. Date accessed: 11 may 2021.