Σφαιρόπουλος, ., Αρσενίου, ., Μπεχλιούλης, ., & Κοραντζόπουλος, . (2021). Ενδείξεις Τοποθέτησης Εμφυτεύσιμων Καρδιομετατροπέων-Απινιδιστών: Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές. Hellenicjcardiol, 61(6), 387-417. Retrieved from http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/349