Σφαιρόπουλος, Δημήτριος, Άγγελος Αρσενίου, Άρης Μπεχλιούλης, & Παναγιώτης Κοραντζόπουλος. " Ενδείξεις Τοποθέτησης Εμφυτεύσιμων Καρδιομετατροπέων-Απινιδιστών: Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές." hellenicjcardiol [Online], 61.6 (2020): 387-417. Web. 11 May. 2021