Σφαιρόπουλος, Δημήτριος, Αρσενίου, Άγγελος, Μπεχλιούλης, Άρης, AND Κοραντζόπουλος, Παναγιώτης. " Ενδείξεις Τοποθέτησης Εμφυτεύσιμων Καρδιομετατροπέων-Απινιδιστών: Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 6 (25 February 2021)