ΧΑΒΕΛΈΣ, Ιωάννης et al. Έμφραγμα του δεξιού κόλπου. Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 6, p. 453-457, feb. 2021. Available at: <http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/355>. Date accessed: 11 may 2021.