Χαβελές, ., Ηλιάδης, ., Τσαμαδιά, ., Παπαπαναγιώτου, ., Σταματάκος, ., Μπενιά, ., Κάππος, ., & Σταλίκας, . (2021). Έμφραγμα του δεξιού κόλπου. Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Hellenicjcardiol, 61(6), 453-457. Retrieved from http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/355