Χαβελές, ., Ηλιάδης, ., Τσαμαδιά, ., Παπαπαναγιώτου, ., Σταματάκος, ., Μπενιά, ., Κάππος, ., & Σταλίκας, . 2021 Feb 25. Έμφραγμα του δεξιού κόλπου. Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. hellenicjcardiol. [Online] 61:6