Χαβελές, Ιωάννης, Άγις Ηλιάδης, Παναγιώτα Τσαμαδιά, Αντώνιος Παπαπαναγιώτου, Παναγιώτης Σταματάκος, Δήμητρα Μπενιά, Κωνσταντίνος Κάππος, & Δημήτριος Σταλίκας. " Έμφραγμα του δεξιού κόλπου. Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας." hellenicjcardiol [Online], 61.6 (2020): 453-457. Web. 11 May. 2021