Χαβελές, Ιωάννης, Ηλιάδης, Άγις, Τσαμαδιά, Παναγιώτα, Παπαπαναγιώτου, Αντώνιος, Σταματάκος, Παναγιώτης, Μπενιά, Δήμητρα, Κάππος, Κωνσταντίνος, AND Σταλίκας, Δημήτριος. " Έμφραγμα του δεξιού κόλπου. Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 6 (25 February 2021)