ΤΣΑΓΚΑΛΊΔΟΥ, Ευγενία et al. Κατευθυντήριες οδηγίες της ESC 2020 για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (ΣΚΕ). hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 6, p. 378-386, feb. 2021. Available at: <http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/362>. Date accessed: 11 may 2021.