Τσαγκαλίδου, ., Μπάμπαλη, ., Γουδέβενος, ., & Τζίφα, . (2021). Κατευθυντήριες οδηγίες της ESC 2020 για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (ΣΚΕ). Hellenicjcardiol, 61(6), 378-386. Retrieved from http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/362