Τσαγκαλίδου, ., Μπάμπαλη, ., Γουδέβενος, ., & Τζίφα, . 2021 Feb 25. Κατευθυντήριες οδηγίες της ESC 2020 για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (ΣΚΕ). hellenicjcardiol. [Online] 61:6