Τσαγκαλίδου, Ευγενία, Θεοδώρα Μπάμπαλη, Γιάννης Γουδέβενος, & Αφροδίτη Τζίφα. " Κατευθυντήριες οδηγίες της ESC 2020 για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (ΣΚΕ)." hellenicjcardiol [Online], 61.6 (2020): 378-386. Web. 11 May. 2021