Τσαγκαλίδου, Ευγενία, Μπάμπαλη, Θεοδώρα, Γουδέβενος, Γιάννης, AND Τζίφα, Αφροδίτη. " Κατευθυντήριες οδηγίες της ESC 2020 για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (ΣΚΕ)" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 6 (25 February 2021)