ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ, Σ.. 30 έτη Ανεπίπλεκτης Κλινικής Πορείας σημαντικής Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας έως και την τρίτη ηλικία. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 147-156, aug. 2021. Available at: <http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/397>. Date accessed: 01 dec. 2021.