Σπυρόπουλος, . (2021). 30 έτη Ανεπίπλεκτης Κλινικής Πορείας σημαντικής Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας έως και την τρίτη ηλικία. Hellenicjcardiol, 62(2), 147-156. Retrieved from http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/397