Σπυρόπουλος, . 2021 Aug 11. 30 έτη Ανεπίπλεκτης Κλινικής Πορείας σημαντικής Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας έως και την τρίτη ηλικία. hellenicjcardiol. [Online] 62:2