Σπυρόπουλος, Σ.. " 30 έτη Ανεπίπλεκτης Κλινικής Πορείας σημαντικής Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας έως και την τρίτη ηλικία." hellenicjcardiol [Online], 62.2 (2021): 147-156. Web. 1 Dec. 2021