Σπυρόπουλος, Σ.. " 30 έτη Ανεπίπλεκτης Κλινικής Πορείας σημαντικής Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας έως και την τρίτη ηλικία" hellenicjcardiol [Online], Volume 62 Number 2 (11 August 2021)