Ανίχνευση Κολπικής Μαρμαρυγής σε Ασθενείς με Κρυπτογενές Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Κείμενο Ομοφωνίας της Ελληνικής Νευρολογικής Εταρείας, της Ομάδας Εργασίας των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας & της

 • Γεώργιος Τσιβγούλης
 • Κωνσταντίνος Βαδικόλιας
 • Βασίλειος Βασιλικός
 • Πολυχρόνης Δηλαβέρης
 • Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης
 • Αριστείδης Κατσάνος
 • Σταύρος Κωνσταντινίδης
 • Αθανάσιος Μανώλης
 • Παναγιώτης Μητσιάς
 • Δημήτριος Νίκας
 • Δημήτριος Τσιαχρής
 • Κωνσταντίνος Τσιούφης

Περίληψη

  Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΙΑΕΕ), τα οποία συνοδεύονται με σημαντική νευρολογική βαρύτητα και μεγάλη θνησιμότητα. Η έγκαιρη ανίχνευσή της ΚΜ είναι σημαντική για την δευτερογενή πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων και συνεπώς για τη συνολική πρόγνωση του ασθενούς. Σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν, ότι η πιθανότητα καταγραφής ΚΜ μετά από επαναλαμβανόμενα ΗΚΓ και τοποθέτηση 24ωρου Holter ρυθμού κατά την οξεία φάση του ΑΕΕ κυμαίνεται από 5%-10%, αυξάνεται όμως προοδευτικά όσο περισσότερο διαρκεί η παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού. Στη διαγνωστική μας φαρέτρα είναι διαθέσιμες πλέον συσκευές μακροχρόνιας παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα αύξησης των ποσοστών ανίχνευσης ΚΜ σε ασθενείς (30% σε 36 μήνες παρακολούθησης) με κρυπτογενές ΙΑΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη έναρξη αντιπηκτικής αγωγής στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης, σε μια υποομάδα ασθενών με κρυπτογενές ΙΑΕΕ και συνυπάρχουσα ΚΜ. Η αδιάκριτη χορήγηση αντιπηκτικών σε όλους τους ασθενείς με κρυπτογενές ΙΑΕΕ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών και θα πρέπει να αποφεύγεται. Το υψηλό HAVOC σκορ (>4), η φλοιώδης και παρεγκεφαλιδική εντόπιση των ισχαιμικών εμφράκτων, οι συχνές (>500/24ωρο) πρώιμες κολπικές συστολές και η σημαντική διάταση του αριστερού κόλπου σχετίζονται με αυξημένη διαγνωστική ευαισθησία των εμφυτεύσιμων καρδιακών καταγραφέων στην ανίχνευση παροξυσμικής ΚΜ σε ασθενείς με κρυπτογενές ΙΑΕΕ. Παρά την έλλειψη σαφών κατευθυντήριων οδηγιών για το διαγνωστικό αλγόριθμο που πρέπει να ακολουθείται για την ανίχνευση της ΚΜ, οι παρατεταμένης διάρκειας συσκευές παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με κρυπτογενές ΙΑΕΕ και αρνητικό αρχικά έλεγχο με ένα ή περισσότερα 24ωρα Holter ρυθμού. Αυτό απαιτεί μια διεπιστημονική συνεργασία καρδιολόγων-νευρολόγων στην διαχείριση ασθενών με ΙΑΕΕ, με δεδομένο ότι οι αποφάσεις που θα βασίζονται στα ευρήματά των συσκευών μακροχρόνιας παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού.

Δημοσιευμένα
2019-04-15
How to Cite
ΤΣΙΒΓΟΎΛΗΣ, Γεώργιος et al. Ανίχνευση Κολπικής Μαρμαρυγής σε Ασθενείς με Κρυπτογενές Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Κείμενο Ομοφωνίας της Ελληνικής Νευρολογικής Εταρείας, της Ομάδας Εργασίας των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας & της. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 14-31, apr. 2019. Available at: <http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/283>. Date accessed: 28 nov. 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>