Επιστροφή στο πλήρες άρθρο H πολύ πρωινή ενημέρωση του διευθυντή καρδιολογικής κλινικής από τους βραδινούς νοσηλευτές και στοχευμένη επίσκεψή του στους ασθενείς προ της κύριας επίσκεψης. Η άποψη των νοσηλευτών Download Download PDF