Σύνδρομα Takotsubo και MINOCA: ομοιότητες και διαφορές

  • Ευτυχία Σμπαρούνη
Δημοσιευμένα
2020-05-05
How to Cite
ΣΜΠΑΡΟΎΝΗ, Ευτυχία. Σύνδρομα Takotsubo και MINOCA: ομοιότητες και διαφορές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 5, p. 262-264, may 2020. Available at: <http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/312>. Date accessed: 10 may 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ