Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Κατευθυντήριες οδηγίες της ESC 2020 για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (ΣΚΕ) Download Download PDF