Συστάσεις για την Αντιμετώπιση Αιμορραγιών σε Ασθενείς που Λαμβάνουν από του Στόματος Αντιπηκτική Αγωγή

 • Νίκος Βιάζης
 • Σταύρος Κωνσταντινίδης
 • Σωτήριος Δ. Γεωργόπουλος
 • Σωτήριος Η. Γεωργόπουλος
 • Νίκος Ζαγοραίος
 • Γεώργιος Ν. Ζωγράφος
 • Πελαγία Κλήμη
 • Πηνελόπη Κούκη
 • Θεοδώρα Κωστελίδου
 • Βασίλειος Μπέκος
 • Παύλος Μυριανθεύς
 • Ευφροσύνη Νομικού
 • Θεοφάνης Παπάς
 • Απόστολος Σαφούρης
 • Σάββας Σουρμελής
 • Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας
 • Γεώργιος Τσιβγο ύλης17 Τσιβγούλης
 • Στέφανος Φούσας
 • Κωνσταντίνος Τσιούφης

Περίληψη

Η αντιπηκτική αγωγή είναι απόλυτα απαραίτητη για τη πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε μεγάλο αριθμό ασθενών, ιδιαίτερα αυτών με κολπική μαρμαρυγή ή μετά από εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση ή πνευμονική εμβολή. Αναπόφευκτα όμως αυξάνει και τον κίνδυνο σοβαρών αιμορραγιών που μπορεί να αποβούν απειλητικές και για τη ζωή ακόμη των ασθενών. Με την έγκριση και ολοένα αυξανόμενη χρήση στην κλινική πράξη νέων, ανεξάρτητων από τη βιταμίνη Κ από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων που αναστέλλουν άμεσα τη θρομβίνη ή τον παράγοντα Χ της πήξης, καθίσταται επιτακτική η συμφωνία και ο συντονισμός όλων των ιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη διαχείριση αιμορραγικών επεισοδίων, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένες, πρακτικές οδηγίες/συστάσεις και αλγόριθμοι αντιμετώπισης.

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΒΙΆΖΗΣ, Νίκος et al. Συστάσεις για την Αντιμετώπιση Αιμορραγιών σε Ασθενείς που Λαμβάνουν από του Στόματος Αντιπηκτική Αγωγή. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 5, july 2017. Available at: <https://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/73>. Date accessed: 17 june 2021.
Ενότητα
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)