Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Consensus για την Εισαγωγή του Idarucizumab στην Κλινική Πράξη στην Β. Ελλάδα Download Download PDF