Η Επίδραση του Κλίματος στην Ανάγκη Εισαγωγής σε Νοσοκομείο και την Ενδονοσοκομειακή Θνητότητα Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Αποτελέσματα στη Βόρεια Ελλάδα.

  • Σ. Κέππας
  • Ε. Χατζηνικολάου Κοτσάκου
  • M. Κοτσάκου
  • Π. Λάτσιος
  • Ι. Κ οτσάκου
  • Α. Χάντας

Περίληψη

E ίναι γνωστό ότι οι κλιματολογικές μεταβολές στις οποίες εκτίθεται ο πληθυσμός επηρρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση και τον επιπολασμό
συγκεκριμένων ανά κλιματική αλλαγή νοσημάτων.1-2 Το ύψος της θερμοκρασίας κάθε περιοχής για παράδειγμα παίζει σημαντικό ρόλο σύμφωνα με τα δεδομένα του World Health Organization (WHO) στην επίπτωση της νοσηρότητας και θνητότητας της συγκεκριμένης περιοχής.3 Επίσης έχει τεκμηριω-
θεί η άποψη ότι άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα είναι περισσότερο ευαίσθητα στις κλιματικές μεταβολές από τον υγιή πληθυσμό.4-9 Η επίδραση του κλίματος και των μεταβολών του σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και ιδιαίτερα στον αριθμό των εισαγωγών στο νοσοκομείο κα-
θώς και στην ενδονοσοκομειακή θνητότητα αυτών των ασθενών έχει μελετηθεί με αντικρουόμενες απόψεις στηριζόμενες σε διαφορετικές κατά περιοχές παρατηρήσεις.

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΚΈΠΠΑΣ, Σ. et al. Η Επίδραση του Κλίματος στην Ανάγκη Εισαγωγής σε Νοσοκομείο και την Ενδονοσοκομειακή Θνητότητα Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Αποτελέσματα στη Βόρεια Ελλάδα.. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 5, july 2017. Available at: <https://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/75>. Date accessed: 17 june 2021.
Ενότητα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ