Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Διόρθωση της Μιτροειδούς Βαλβίδας με Τεχνητές Χορδές μία Μέθοδος Αναπαραγώγιμη και Εφαρμόσιμη στην Καθημέρα Καρδιοχειρουργική Πράξη; Download Download PDF