Η Κύηση στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες των Ενηλίκων: Μία Σύγχρονη Πρόκληση

  • Θωμάς Ζέγκος
  • Δέσποινα Ντιλούδη
  • Αθανάσιος Κουτσάκης
  • Χαράλαμπος Καρβούνης
  • Γεώργιος Γιαννακούλας

Περίληψη

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ) δε θεωρούνται πλέον παιδιατρική νόσος καθώς με την αλματώδη εξέλιξη των διαγνωστικών τεχνικών και κυρί-
ως της παιδοκαρδιοχειρουργικής, το 85-90% των ασθενών με ΣΚ ενηλικιώνεται.1-3 Συνέπεια αυτής της επιδημιολογικής αλλαγής είναι οι καρδιολόγοι ενηλίκων να έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις που αφορούν το πληθυσμό αυτών των ασθενών, εκ των οποίων μία από τις κυριότερες είναι η επιθυμία τεκνοποίησης.4 

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΖΈΓΚΟΣ, Θωμάς et al. Η Κύηση στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες των Ενηλίκων: Μία Σύγχρονη Πρόκληση. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 5, july 2017. Available at: <https://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/77>. Date accessed: 17 june 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)