Ο Αλγόριθμος της Βασικής ΚΑΡΠΑ και του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες: Υπάρχουν Αλλαγές;

  • Δήμητρα Κοντογιάννη
  • Δημήτριος Βαρβαρούσης
  • Αθανάσιος Κωτσάκης

Περίληψη

Ως βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ορίζεται το σύνολο των ενεργειών για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών, δη-
λαδή της αναπνοής και της κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, εκτός από κάποιο βοήθημα προστασίας. Τον Οκτώβριο του 2015 δημοσιεύτηκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αναζωογόνηση.1

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΚΟΝΤΟΓΙΆΝΝΗ, Δήμητρα; ΒΑΡΒΑΡΟΎΣΗΣ, Δημήτριος; ΚΩΤΣΆΚΗΣ, Αθανάσιος. Ο Αλγόριθμος της Βασικής ΚΑΡΠΑ και του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες: Υπάρχουν Αλλαγές;. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 5, july 2017. Available at: <https://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/78>. Date accessed: 17 june 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)